Opas seksuaalisiin marginaaleihin

Olen kirjoittanut tämän oppaan loppuvuodesta 2020 seksuaalineuvojan opintojeni päättötyönä. Pyrkimyksenäni oli tuottaa selkeä, käytännönläheinen ja tiivis informaatiopaketti erilaisista marginaaliryhmistä kaikille ihmisten kanssa työskenteleville. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, mutta oppaan tietoja voi soveltaa missä tahansa ihmisten kanssa tehtävässä työssä.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License